Luật quản lý chung cư được đưa ra nhằm mục đích quản lý, vận hành nhà chung cư hiệu quả. Chính vì thế bất cứ ban quản lý chung cư và người dân sinh sống tại chung cư cũng cần phải lưu ý đến quy định về Luật để đảm bảo không vi phạm. Cụ thể với Luật quản lý chung cư, các quy định được nêu rõ tại Thông tư 02/2016/TT-BXD và thông tư Thông tư 06/2019/TT-BXD. Cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu dưới đây cùng Housecare Việt Nam nhé.

Các nội dung chính trong Luật quản lý chung cư

Luật quản lý chung cư được đưa ra với mục đích nhằm răn đe, quy định và xử lý các trường hợp vi phạm khi thực hiện quản lý tòa nhà này. Qua đó tăng hiệu quả quản lý và đem lại những quyền lợi, đảm bảo tối đa chức năng của tòa nhà chung cư. Cụ thể luật quản lý chung cư nêu rõ các vấn đề, quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD. Cụ thể nội dung được phân thành:

Luật quản lý chung cư cần nắm rõ
Luật quản lý chung cư được đưa ra với mục đích nhằm răn đe, quy định và xử lý các trường hợp vi phạm khi thực hiện quản lý tòa nhà

Các quy định chung về quản lý chung cư

Các quy định chung về quản lý chung cư sẽ gồm:

 • Đối tượng áp dụng
 • Nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư

Đây là 2 nội dung chính cần được nắm rõ khi thực hiện quản lý nhà chung cư.

Nội dung quản lý, sử dụng nhà chung cư

Đây là các nội dung chủ chốt trong quản lý và sử dụng nhà chung cư. Tại phần này của thông tư, các quy định ghi rõ về:

 • Lập, bàn giao và lưu trữ hồ sơ nhà chung cư
 • Quản lý phần sở hữu riêng trong nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu
 • Quản lý phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu
 • Quyền sở hữu và việc quản lý chỗ để xe của nhà chung cư
 • Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư
 • Quản lý vận hành nhà chung cư
 • Bảo trì nhà chung cư

Từng vấn đề được phân ra rõ thành các điều khoản. Các bên cần căn cứ vào đó để đảm bảo việc thực hiện quy định đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của mình tối đa nhất.

Luật quản lý chung cư cần nắm rõ
Luật quản lý chung cư bao gồm nhiều vấn đề khác nhau

Tổ chức việc quản lý, sử dụng nhà chung cư

Phần thứ 3 trong quản lý và sử dụng nhà chung cư của thông tư số 2 này có quy định cụ thể các điều khoản khi thực hiện các cuộc hội nghị chung cư hay thành lập ban quản trị nhà chung cư, quản lý vận hành nhà chung cư, bảo trì nhà chung cư. Cụ thể:

Hội nghị nhà chung cư

Đây là hội nghị giữa đại diện (1 hoặc nhiều chủ sở hữu nhà chung cư) với người sử dụng nhà chung cư. Các nội dung bao gồm:

 • Hội nghị nhà chung cư (quy định chung)
 • Hội nghị nhà chung cư lần đầu
 • Hội nghị nhà chung cư bất thường
 • Hội nghị nhà chung cư thường niên
 • Thành phần tham dự và việc biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư

Ban quản trị nhà chung cư

Ban quản trị nhà chung cư sẽ gồm những nội dung sau:

 • Ban quản trị nhà chung cư
 • Mô hình Ban quản trị nhà chung cư
 • Yêu cầu đối với thành viên Ban quản trị nhà chung cư
 • Số lượng, thành phần Ban quản trị nhà chung cư
 • Tách, nhập Ban quản trị nhà chung cư
 • Thủ tục công nhận và thông báo hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư
 • Hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư
 • Quy chế hoạt động và quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư
 • Biểu quyết thông qua các quyết định của Ban quản trị nhà chung cư
 • Miễn nhiệm, bãi miễn thành viên Ban quản trị hoặc bãi miễn Ban quản trị nhà chung cư

Quản lý vận hành nhà chung cư

Mục này gồm những vấn đề sau đây:

 • Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư
 • Điều kiện về chức năng, năng lực của đơn vị quản lý vận hành và việc thông báo, đăng tải công khai danh sách đơn vị quản lý vận hành
 • Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư
 • Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư
 • Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư

Bảo trì nhà chung cư

Bảo trì nhà chung cư gồm có các vấn đề sau:

 • Nguyên tắc bảo trì nhà chung cư
 • Kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư
 • Các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để bảo trì
 • Ký kết hợp đồng bảo trì và thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư
 • Lập, bàn giao và quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu
 • Sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu

Ngoài ra ở thông tư này gồm có giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư, điều khoản chuyển tiếp và tổ chức thực hiện được quy định cụ thể. Cùng với đó là 2 phụ lục về “Mẫu Nội Quy Quản Lý, Sử Dụng Nhà Chung Cư” và phụ lục số 2 “mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư”. Bạn đọc có thể tham khảo các điều khoản chính qua những nội dung trong luật quản lý chung cư Housecare Việt Nam chia sẻ hoặc tham khảo chi tiết tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD nhé.

Sửa đổi bổ sung Thông tư số 02/2016/TT-BXD

Ngoài Thông tư số 02/2016/TT-BXD, các quy định được sửa đổi, bổ sung mới tại Thông tư 06/2019/TT-BXD. Cụ thể:

Luật quản lý chung cư cần nắm rõ
Ngoài Thông tư số 02/2016/TT-BXD, các quy định được sửa đổi, bổ sung mới tại Thông tư 06/2019/TT-BXD
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02.
 • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 3 của Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 sửa đổi…”

Đó là những sửa đổi bổ sung cần cập nhật để nắm rõ. Bạn đọc có thể xem chi tiết tại Thông tư 06/2019/TT-BXD.

Lời kết

Luật quản lý chung cư được Housecare Việt Nam chia sẻ nhằm mang lại cái nhìn khách quan giúp cả ban quản lý chung cư và người sử dụng chung cư nắm rõ. Bạn đọc có thắc mắc hoặc muốn tư vấn thêm dịch vụ quản lý tòa nhà xin liên theo thông tin sau:

 • Địa chỉ: 22 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
 • VPGD: P1206 OCT3A- KĐT Handiresco – Phường Xuân Đỉnh – Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
 • Email: Housecarevn@gmail.com
 • facebook.com/quanlytoanhahc