Dịch vụ vệ sinh nhà chung cư là một trong các dịch vụ bổ trợ bắt buộc phải có trong đăng ký kinh doanh của các công ty quản lý chung cư kinh nghiệm lâu năm. Nhiệm vụ của tổ vệ sinh là làm sạch các khu vực công cộng của nhà chung cư như hành lang, thang máy, thang bộ, nhà rác, sảnh, ngoại cảnh, hầm, cắt tỉa cây xanh tại nhà chung cư đẹp, … Vậy, công việc vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt của cả khu chung cư có phải nhiệm vụ của tổ vệ sinh hay không?

vận chuyển rác

Điều này vừa đúng vừa sai, bởi quy trình vận chuyển và xử lý rác thải của nhà chung cư được chia thành thu gom, vận chuyển rác trong nội bộ tòa nhà và vận chuyển rác đến điểm tập kết, xử lý rác thải. Tổ vệ sinh nhà chung cư chỉ có nhiệm vụ thu gom, vận chuyển rác trong nội bộ tòa nhà, còn lại việc vận chuyển lên xe rác và từ nhà rác tổng của nhà chung cư đến điểm tập kết rác của thành phố hoặc địa phương là nhiệm vụ của đơn vị được cấp phép vận chuyển và xử lý rác thải.

Cụ thể, trong nội bộ tòa nhà, rác thải từ các căn hộ do cư dân tự đem đến các đường ống dẫn rác hoặc các thùng rác ở các tầng của tòa nhà. Nhân viên vệ sinh nhà chung cư thuộc Ban quản lý nhà chung cư chuyên nghiệp có nhiệm vụ thu gom rác từ các tầng hoặc các thùng rác, nhà rác con đến thùng rác tổng của tòa nhà. Tiếp đó, quy trình vận chuyển rác từ nhà chung cư đến nơi tập kết rác do các đơn vị được cấp phép vận chuyển và xử lý rác thải thực hiện như sau:

– Đưa xe đến nơi tập kết rác của tòa nhà: thông thường, các đơn vị vận chuyển rác sẽ cho các xe chuyên dụng di chuyển đến nơi tập kết rác tổng của tòa nhà.

Cẩu rác lên xe: khi xe chở rác chuyên dụng đến, các nhân viên của công ty môi trường sẽ chịu trách nhiệm cẩu rác lên xe, phải đảm bảo nguyên tắc không làm rơi, vương rác ra các khu vực khác của tòa nhà và đường phố. Từ đây, việc vận chuyển rác thải nhà chung cư không còn thuộc đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư uy tín hoặc tổ vệ sinh nhà chung cư nữa, mà là nhiệm vụ của đơn vị vận chuyển rác được cấp phép.

– Vận chuyển rác đến nơi tập kết theo quy định: sau khi đã cẩu hết rác từ điểm tập kết rác của tòa nhà chung cư lên xe chuyên dụng, nhân viên vệ sinh môi trường tiến hành cho xe chở rác đến điểm tập kết rác tiếp theo hoặc di chuyển đến nơi tập kết và xử lý rác thải cuối cùng, theo quy định của địa phương hoặc thành phố.

Trước đây, việc tổ chức vận chuyển rác thải từ nhà chung cư đến nơi tập kết và xử lý rác thải rắn phải thông qua Sở tài nguyên môi trường thành phố. Nhưng từ giữa năm 2015, UBND Thành phố Hà Nội đã phân nhiệm vụ thu gom, vận chuyển rác thải này cho các quận, huyện tự thực hiện và cho phép các đơn vị đủ điều kiện chức năng đấu thầu công khai.

Cách phòng tránh cháy nổ trong quản lý tòa nhà

Ngày 31/12/2016, quyết định số 54/2016/QĐ-UBND được ban hành quy định về đơn giá vận chuyển, thu gom rác thải trên địa bàn TP Hà Nội. Cụ thể, đối với trường học, nhà trẻ, nhà chung cư, trụ sở các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, phòng giao dịch các ngân hành, doanh nghiệp, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

– Dưới 1m3/ tháng: 130.000 đồng/đơn vị/tháng.

– Trên 1m3/ tháng: 208.000 đồng/m3/tháng và 500.000 đồng/tấn.

Tìm hiểu dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà là gì?